Årsstämma 2023

Årsstämman för 2023 i Logistea kommer att hållas i Stockholm 5 maj, 2023.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till Logistea senast den 17 mars 2023.
Detta görs antingen via e-post till: michela.westin@logistea.se alternativt via post till:

Logistea AB
Att: Årsstämma 2023
Box 5089
102 42 Stockholm