Extra bolagsstämma Maj 2024

Logistea AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 29 maj 2024, kl. 11.00 i bolagets lokaler, Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 10.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Logisteas bolagsordning.