-Regulatorisk

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under mars 2023 genomfört riktade nyemissioner till följd av fastighetsförvärv. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 139 470 079…