-Icke-regulatorisk

Logistea stödjer idrottsföreningen Grunden Bois

Logistea AB (publ), har ingått ett treårigt huvudsponsorskap med den Göteborgsbaserade idrottsföreningen Grunden Bois. Föreningen välkomnar alla med intellektuell funktionsnedsättning som vill…
-Regulatorisk

Nytt antal aktier och röster i Logistea

Logistea har under november 2021 genomfört riktade nyemissioner samt en fondemission. Logistea har även genomfört sammanläggning av aktier (s.k. omvänd aktiesplit) 1:10.…
-Regulatorisk

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 912 330.
-Regulatorisk

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att antalet aktier och röster har ökat med 2 166 667.
-Regulatorisk

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 31 maj 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att…
-Regulatorisk

Nytt antal aktier i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 30 april 2021 Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) meddelar idag att…