Logistea tecknar hyresavtal i Borås

Logistea har tecknat nytt hyresavtal på 5 700 kvadratmeter med ett internationellt logistikföretag i fastigheten Tappen 1, Borås, till en årshyra om cirka 3,3 miljoner kronor. Hyresavtalet ersätter tidi...

Logistea tillträder 14 fastigheter till ett värde om 745 mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt 14 fastigheter motsvarande cirka 121 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta till ett fastighetsvärde om cirka 745 miljoner kronor. Årlig hyresintäkt uppgår till drygt 50 miljoner kronor med en genomsnittlig återstående hyrestid på drygt 13 år. Affären finansieras via en riktad emission om 2,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 33 kronor motsvarande 82,5 miljoner kronor samt egna medel och banklån.

Logistea förvärvar lager- och logistikfastighet i Hylte till ett fastighetsvärde om 85 Mkr

Logistea AB (publ) har idag förvärvat en lager- och logistikfastighet i Hylte i Småland med ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr och en uthyrningsbar yta på cirka 22 600 kvm. Årlig hyresintäkt uppgår till 8,6 Mkr och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till åtta år. Affären finansieras genom en emission av 848 594 B-aktier i Logistea till en teckningskurs på 33,00 kr per aktie, banklån och kontant betalning.

Logistea tillträder fastighet i Mullsjö/Jönköping till ett fastighetsvärde om 46 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en fastighet i Mullsjö/Jönköping som förvärvades i december 2021. Fastigheten (Mullsjö Gyljeryd 1:43) är strategiskt belägen med närhet till tågstation och goda järnvägs-förbindelser samt riksväg 26, som är Sveriges längsta riksväg (även kallad Inlandsvägen syd), samt med närhet till E4:an. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 5 900 kvadratmeter. Utöver befintlig byggnad tillkommer även utvecklingsbar markyta där det bedöms finnas möjlighet att uppföra cirka 8 000 kvadratmeter ny uthyrningsbar yta. Nuvarande byggnad är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om 15 år. Årlig hyresintäkt uppgår till 3,4 Mkr och driftnetto till 3,2 Mkr. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om 46 Mkr. Logistea finansierar fastighetsköpet genom riktade nyemissioner av 362 925 nya B-aktier samt kontant betalning.

Logistea tillträder lager- och logistikfastighet i Värnamo till ett värde om ca 25 Mkr

Logistea AB (publ) har idag tillträtt en lager- och logistikfastighet i Värnamo som bolaget förvärvade den 21 december 2021. Fastighetens värde uppgår till cirka 25 Mkr och har en uthyrningsbar yta om cirka 5 140 kvm. Byggnaden är fullt uthyrd med en genomsnittlig återstående kontraktslängd om cirka fyra år. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 2,4 Mkr och bedömt driftnetto uppgår till cirka 2,1 Mkr.

Logistea förvärvar och tillträder logistikfastighet i Kalmar om 2 630 kvm med avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvm

Logistea AB (publ) har idag förvärvat och tillträtt en logistikfastighet (Generatorn 1) i Kalmar till ett fastighetsvärde om 17,3 Mkr med en tillkommande investering om 20 Mkr avseende tillbyggnation. Fastigheten uppgår till cirka 21 000 kvadratmeter markyta och är belägen i ett centralt och etablerat industriområde med närhet till E22:an och består av 2 630 kvadratmeter befintlig uthyrningsbar lokalyta samt avtalad tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter ytterligare lokalyta. Planerad tillbyggnation påbörjas i närtid och bedöms slutföras under 2022, varefter årlig hyresintäkt estimeras till 2,6 Mkr och driftnetto 2,4 Mkr. Logistea har tecknat ett tioårigt triple-net-avtal med nuvarande hyresgästen GDL för både befintliga och tillkommande ytor.